1% na rzecz Stowarzyszenia „Serdeczni”

Data publikacji: 23 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Serdeczni”. Stowarzyszenie działa od 20 lat pomagając osobom z różnorodną niepełnosprawnością dzieciom, młodzieży i dorosłym w codziennym życiu. Stowarzyszenie „Serdeczni” prowadzi placówkę wsparcia dziennego – świetlicę środowiskową oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Z codziennych zajęć w świetlicy korzysta 15 osób. W Domu opiekę otrzymuje 20 osób powyżej 18 roku życia.


Przekaż swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Serdeczni”. Stowarzyszenie działa od 20 lat pomagając osobom z różnorodną niepełnosprawnością dzieciom, młodzieży i dorosłym w codziennym życiu. Stowarzyszenie „Serdeczni” prowadzi placówkę wsparcia dziennego – świetlicę środowiskową oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Z codziennych zajęć w świetlicy korzysta 15 osób. W Domu opiekę otrzymuje 20 osób powyżej 18 roku życia.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski, aż do późnej starości. Stowarzyszenia oferuje pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wyrównywaniu ich szans w społeczeństwie, w szczególności poprzez udzielanie im pomocy rehabilitacyjnej, medycznej. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych w edukacji i wychowaniu, udziela pomocy socjalno-bytowej. Stowarzyszenie niesie misję upowszechniania kultury fizycznej, organizuje wypoczynek rehabilitacyjno – integracyjny.

Co zrobić aby przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Serdeczni”?

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT 38 ). W zeznaniu podatkowym podajemy numer KRS Stowarzyszenia „Serdeczni” – 0000001715. 1% podatku należnego – na konto Stowarzyszenia „Serdeczni” przekaże właściwy urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Call Now ButtonZadzwoń teraz