1% podatku na rzecz Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Data publikacji: 26 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie zostało powołane 5 lipca 2007 r. przez 15-osobową grupę osób reprezentujących różne środowiska lokalnej społeczności. 7 listopada uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a 31 grudnia 2012 r. zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego. W pierwszym roku działalności liczyło 60 osób a obecnie skupia 511 członków.


Przekaż swój 1% podatku na rzecz Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie zostało powołane 5 lipca 2007 r. przez 15-osobową grupę osób reprezentujących różne środowiska lokalnej społeczności. 7 listopada uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a 31 grudnia 2012 r. zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego. W pierwszym roku działalności liczyło 60 osób a obecnie skupia 511 członków.

Stowarzyszenie podejmuje i promuje skuteczne formy oraz metody przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji osób starszych. Otrzymane w latach poprzednich środki z 1 % SUTW przeznaczyło na dopłaty do prowadzonych zajęć, na pokrycie kosztów transportu słuchaczy do instytucji kultury oraz na organizację imprez artystycznych organizowanych przez stowarzyszenie.

Co zrobić aby przekazać 1% podatku na rzecz Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT 38 ). W zeznaniu podatkowym podajemy numer KRS Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach – 0000292175. 1% podatku należnego – na konto Stowarzyszenia przekaże właściwy urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Call Now ButtonZadzwoń teraz