Powiat dostał pieniądze na Powiatową Akademię Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Data publikacji: 29 marca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

4 506 113,20 zł tyle udało się pozyskać Powiatowi Tarnogórskiemu na projekt pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w konkursie na Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Listę jedenastu wybranych do dofinansowania projektów na łączną kwotę ponad 18,1 mln zł zatwierdził 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego.


4 506 113,20 zł tyle udało się pozyskać Powiatowi Tarnogórskiemu na projekt pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej w konkursie na Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Listę jedenastu wybranych do dofinansowania projektów na łączną kwotę ponad 18,1 mln zł zatwierdził 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego.

Bardzo się cieszę z kolejnego sukcesu pracowników Wydziału Strategii i Rozwoju. Przed nami trudny okres realizacji projektu. Już dziś zachęcamy młodzież ze szkół Powiatu Tarnogórskiego do udziału w nim – mówi Aleksandra Król – Skowron, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju.

Projekt Powiatowej Akademii znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej. Realizowany będzie w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wsparcie w ramach projektu jest dedykowane zarówno uczniom(doradztwo edukacyjno – zawodowe, kursy, praktyki i staże), nauczycielom (kursy i studia podyplomowe), jak i samym szkołom ponadgimnazjalnym Powiatu Tarnogórskiego (doposażenie 41 pracowni nauki zawodu oraz zapewnienie dostępu do platformy Wirtualne Laboratoria).

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez realizację wsparcia dla 500 uczniów i uczennic, 38 nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe oraz 9 zespołów szkół zawodowych.

Kwota całkowita projektu wynosi 4 743 277,05 zł. Projekt będzie realizowany od września 2018 roku. Z listą projektów, które uzyskały dofinansowanie, można się zapoznać pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/226

Call Now ButtonZadzwoń teraz