Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?

Data publikacji: 16 kwietnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Afrykański pomór świń (ASF) to choroba wirusowa, która nie jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Jego wirus może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Warto przestrzegać poniższych zasad, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby.

Przez padłe dziki należy rozumieć ich zwłoki, w tym tych zabitych w wypadkach komunikacyjnych, świeże lub w dowolnym stadium rozkładu oraz kości.


Afrykański pomór świń (ASF) to choroba wirusowa, która nie jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Jego wirus może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Warto przestrzegać poniższych zasad, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby.

Przez padłe dziki należy rozumieć ich zwłoki, w tym tych zabitych w wypadkach komunikacyjnych, świeże lub w dowolnym stadium rozkładu oraz kości.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce -znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę -znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
Call Now ButtonZadzwoń teraz