Targi Pracy w Tarnowskich Górach

Data publikacji: 17 kwietnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dziś, 17 kwietnia br. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyły się Targi Pracy. Spotkanie było okazją do porozmawiania z pracodawcami oraz skorzystania z porad ekspertów publicznych służb zatrudnienia i prawa pracy. Oferty zatrudnienia na targach zaprezentowało 35 podmiotów, m.in.: biuro karier, instytucje współpracujące na rynku pracy (w tym: ZUS i Inkubator Przedsiębiorczości), agencje zatrudnienia i zakłady pracy. Targi otworzyła starosta Krystyna Kosmala, która przyjęła honorowy patronat nad tym wydarzeniem.


Dziś, 17 kwietnia br. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyły się Targi Pracy. Spotkanie było okazją do porozmawiania z pracodawcami oraz skorzystania z porad ekspertów publicznych służb zatrudnienia i prawa pracy. Oferty zatrudnienia na targach zaprezentowało 35 podmiotów, m.in.: biuro karier, instytucje współpracujące na rynku pracy (w tym: ZUS i Inkubator Przedsiębiorczości), agencje zatrudnienia i zakłady pracy. Targi otworzyła starosta Krystyna Kosmala, która przyjęła honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Pracodawcy, agencje pracy, powiatowe urzędy pracy oraz hufce pracy uczestniczące w Targach miały do dyspozycji razem 858 ofert zatrudnienia. Wolne wakaty oferowane na Targach koncentrowały się w przeważającej części w branżach: prac fizycznych oraz usług (różne stanowiska) – 335 miejsc pracy, usług prozdrowotnych (głównie opiekunowie) – 163 miejsca pracy, gastronomii / hotelarstwa (59 miejsc pracy), umysłowej / IT (60 miejsc pracy), budownictwa (48 miejsc pracy), handlowej (46 miejsc pracy), operatorów maszyn i urządzeń (37 ofert), przetwórstwa i obróbki metali (29 miejsc pracy), motoryzacji/transportu (27 miejsc pracy), elektrycznej / elektronicznej (10 miejsc pracy) oraz odzieżowej (3 miejsca pracy). Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dostępnych było 41 ofert pracy w różnych branżach i specjalnościach (prace porządkowe, ochrona mienia, magazynowanie towarów, prace gospodarcze, operatorzy maszyn, pracownicy umysłowi).

Zaproszone jednostki szkoleniowe i edukacyjne oferowały w szczególności kursy zawodowe oraz możliwości podwyższenia własnych kwalifikacji zawodowych, wśród których można wymienić: uprawnienia zawodowe (spawanie), kursy z zakresu usług prozdrowotnych, kursy gastronomiczne (kelner, barman / barista), kursy księgowości komputerowej, szkolenia tzw. miękkie (edukacyjne, językowe) oraz kontynuację nauki (szkoły policealne, studia podyplomowe).

Ponadto na miejscu doradcy zawodowi Urzędu udzielali informacji zawodowej, m.in. z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV), planowania działań zawodowych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

W trakcie Targów osoby zainteresowane mogły również zapoznać się z wieloma ofertami pracy w ramach sieci EURES (pośrednictwo pracy w krajach EU/EOG), które upowszechniane były przez powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz