Centrum Usług Społecznych na ukończeniu!

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Kończą się prace budowlane przy adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Zakres prac obejmował: remont konstrukcji i wymianę przekrycia dachu, termomodernizację budynku, przebudowę strefy głównego wejścia, dobudowę nowych i remont przewodów kominowych, termomodernizację i remont tarasu, budowę pochylni dla niepełnosprawnych wraz ze schodami i balustradami oraz zmianę lokalizacji istniejącej zewnętrznej pochylni, budowa windy osobowej oraz prace związane z przebudowa obiektu (dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz higieniczno-sanitarnych, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa i remont pomieszczeń, instalacje sanitarne, elektryczne, oświetleniowe, wod.-kan., ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania). Ostatnim etapem adaptacji będzie zakup wyposażenia budynku.

Centrum Usług Społecznych, które po kompleksowym remoncie budynku powstanie przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach, będzie obejmowało: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (która zostanie przeniesiona, z obecnej siedziby przy ul. Sienkiewicza 8), a także m. in. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

Całkowite koszty adaptacji budynku na potrzeby Centrum to 3 985 172,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 924 838,49 zł zł. Pozostałe środki w wysokości 2 060 334, 36 zł pochodzą z budżetu Powiatu.

Zadzwoń teraz