V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2018”

Data publikacji: 19 kwietnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

18 kwietnia 2018 w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2018” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży.

18 kwietnia 2018 w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2018” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży. Po powitaniu zebranych przez Jarosława Wesołka – opiekuna Powiatowej Reprezentacji Młodzieży w Chemiku, przewodniczącego komitetu organizacyjnego Konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań II etapu Konkursu w zespołach dwuosobowych (pierwszy etap konkursu odbywał się w macierzystych szkołach). W II etapie brało udział 58 uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego: I LO im. S. Sempołowskiej, II LO im. S. Staszica, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych.

W II etapie konkursu uczniowie w dwuosobowych zespołach rozwiązywali zestaw 60 zadań zamkniętych. W finałowym III etapie – zestaw dziesięciu zadań otwartych. O zwycięstwie decydowała suma punktów uczestnika z II i III etapu.

Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie:
W kategorii „technikum”:
• Krzysztof Grzesiek (ZSTiO)
• Aleksander Łokieć (ZSTiO)
• Dawid Stanchły (ZSTiO)
• Michał Związek (ZSTiO)
• Adrian Pospiech (ZSTiO)
• Artur Pietrucha (ZSTiO)
• Adam Kośny (ZSTiO)
• Mateusz Kostyra (ZSTiO)
• Patrycja John (ZSBA)
• Karolina Gros (ZSBA)
W kategorii „liceum ogólnokształcące”:
• Krzysztof Cichoń (II LO)
• Antoni Trompeta (II LO)
• Michał Stolarczyk (II LO)
• Julia Stachowiak (II LO)
• Aleksandra Polk (I LO)
• Mikołaj Długoszewski (I LO)

Laureatami konkursu na w kategorii „technikum” zostali:
1. Adam Kośny (ZSTiO)– uczeń Joanny Soczek. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał on tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2018 roku – technikum”.
2. Adrian Pospiech (ZSTiO)– uczeń Gabrieli Grajoszek.
2. Patrycja John (ZSBA) – uczennica Anny Sopuch.
2. Krzysztof Grzesiek (ZSTiO) – uczeń Gabrieli Grajoszek.
3. nie przyznano

Laureatami konkursu w kategorii „liceum” zostali:
1. Krzysztof Cichoń (II LO) – uczeń Jolanty Marzec. Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał on tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2018 roku – liceum”.
2. Antoni Trompeta (II LO) – uczeń Jolanty Marzec.
3. Julia Stachowiak (II LO) – uczennica Jolanty Marzec.

Gratulujemy uczestnikom i laureatom. Nagrody za 1, 2 i 3 miejsce wręczone zostaną w czasie podsumowania Forum Edukacyjnego.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują nauczycielom: Katarzynie Adach z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Barbarze Nurzyńskiej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Elżbiecie Krasoń – z II LO im. St. Staszica, Ewie Szczyrk z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Agnieszce Franke z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej, Annie Sopuch z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych, Joannie Boguwolskiej Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych za pracę w Jury konkursowym.

Przypomnijmy, że organizatorami konkursu są:
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży,
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
i nauczyciele matematyki:
Irena Górny (I LO im. S. Sempołowskiej)
Barbara Minkus i Małgorzata Wesołek (Wieloprofilowy Zespół Szkół)
oraz Jarosław Wesołek (Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących).

Call Now ButtonZadzwoń teraz