Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Data publikacji: 27 kwietnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl na okres od 27 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej, obejmującej:


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl na okres od 27 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej, obejmującej:

1. działkę gruntu nr 215/12 o pow. 0,2697 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00040623/4, zabudowana budynkiem szkoły,

2. niezabudowaną działkę gruntu nr 216/12 o pow. 0,0322 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00052619/0,

3. niezabudowaną działkę gruntu nr 217/12 o pow. 0,2652 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00052620/0.

Dokument został opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Call Now ButtonZadzwoń teraz