Chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej w Brynku

Data publikacji: 10 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Nadleśnictwo Brynek zawiadamia, że w drugiej dekadzie maja 2018 roku prowadzone będzie w drzewostanach nadleśnictwa chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej – groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych.

Opryski przeciwko osnui gwiaździstej wykonane zostaną na 7 polach zabiegowych o łącznej powierzchni 221 ha. przy użyciu aparatury lotniczej.

Na w/w powierzchni zostanie użyty preparat MOSPILAN 20SP w dawce 0,4 kg/ha w zmieszaniu z adiutantem Ikar 95 EC i wodą.

Powierzchnia przewidziana do oprysków oznaczona zostanie tablicami ostrzegawczymi.


Nadleśnictwo Brynek zawiadamia, że w drugiej dekadzie maja 2018 roku prowadzone będzie w drzewostanach nadleśnictwa chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej – groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych.

Opryski przeciwko osnui gwiaździstej wykonane zostaną na 7 polach zabiegowych o łącznej powierzchni 221 ha. przy użyciu aparatury lotniczej.

Na w/w powierzchni zostanie użyty preparat MOSPILAN 20SP w dawce 0,4 kg/ha w zmieszaniu z adiutantem Ikar 95 EC i wodą.

Powierzchnia przewidziana do oprysków oznaczona zostanie tablicami ostrzegawczymi.

Dla zachowania całkowitego bezpieczeństwa ludzi wzywamy mieszkańców Gminy do przestrzegania zakazu wstępu na tereny leśne objęte zabiegami w okresie od wywieszenia do zdjęcia tablic ostrzegawczych.

Mieszkańcy gmin na których terenie odbywać się będą zabiegi powiadomieni zostaną o okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu oraz lokalizacji drzewostanów poddanych zabiegom chemicznym za pomocą ogłoszeń wywieszanych w miejscach publicznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz