Wręczono nagrody w powiatowych konkursach

Data publikacji: 15 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dzisiaj, 15 maja 2018 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanych przez szkołę dla gimnazjalistów. W uroczystości wziął udział Tomasz Głogowski – Poseł na Sejm Ziemi Tarnogórskiej. Samorząd powiatowy reprezentowali: Adam Baron – członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego i Elżbieta Susek – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Dzisiaj, 15 maja 2018 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach o zasięgu powiatowym i regionalnym organizowanych przez szkołę dla gimnazjalistów. W uroczystości wziął udział Tomasz Głogowski – Poseł na Sejm Ziemi Tarnogórskiej. Samorząd powiatowy reprezentowali: Adam Baron – członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego i Elżbieta Susek – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele sponsorów: Anna Tronina z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Patrycja Kulesza z Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. oraz Bożena Miszczkiewicz z Veolia Południe Sp. z o.o.. Gości przywitała Katarzyna Wojtal – dyrektor „Chemika”.

Patronat nad VIII POWIATOWYM KONKURSEM EKOLOGICZNYM objęli:
Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk,
Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski,
Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala,
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
Veolia Południe Sp. z o.o.,
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o..

Nagrody uroczyście wręczono uczniom rywalizującym w następujących konkursach:

VIII POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY dla gimnazjalistów.
Celem konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych i promowanie ciekawych inicjatyw związanych z ekologią. W 2018 roku w konkursie udział wzięło 100 uczniów z Tarnowskich Gór, Kalet, Boronowa i Bytomia.
Organizatorzy zaproponowali opracowanie następujących tematów:
1. Błękitny węgiel – ekologiczne paliwo stałe.
2. Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego.
3. Bezemisyjny transport publiczny w Polsce.
4. Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
5. Energetyka prosumencka wyrazem dbałości o środowisko.
6. Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.
7. Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach i jego znaczenie dla Powiatu Tarnogórskiego.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:
Opracowanie pisemne:
I miejsc: Marta Kawczak, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, opiekun mgr Agnieszka Felis – Koma
II miejsce: Kamila Jochlik, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bytomiu, opiekun mgr Barbara Warecka
III miejsce: Paweł Wons, Zespół Szkół w Kaletach, opiekun mgr Gabriela Świerc

Makieta:
I miejsce: Agata Kot, Zespół Szkół w Kaletach, opiekun mgr Gabriela Świerc
II miejsce: Wiktoria Hucz, Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie, opiekun mgr Gabriela Świerc
III miejsce: Julia Pankowska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnowskich Górach, opiekun mgr Bożena Skrodzka
Wyróżnienie: Mateusz Kulisz, Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie, opiekun mgr Gabriela Świerc

Prezentacja:
I miejsce: Andrzej Kowalski, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, opiekun mgr Agnieszka Felis – Koma
II miejsce: Beniamin Warmuszok, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tarnowskich Górach, opiekun mgr Bożena Skrodzka
III miejsce: Agata Chludzińska, Zespół Szkół i Przedszkola w Miotku, opiekun mgr Gabriela Świerc

XI POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY dla gimnazjalistów.
Celem konkursu jest promowanie uczenia się chemii. Konkurs składa się z części teoretycznej i praktycznej odbywającej się w laboratoriach „Chemika”. W 2018 roku wzięło w nim udział 44 uczniów regionu powiatu tarnogórskiego, bytomskiego i lublinieckiego.

Nagrody otrzymali:
I miejsce: Andrzej Skrzypiec, Wojciech Zalewski – Salezjanski Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Tarnowskie Góry, opiekun: Alicja Przybycień
II miejsce: Alicja Włostowska, Maksymilian Pakos – Gimnazjum Nr 1 Bytom, opiekun: Małgorzata Skrzypacz.
III miejsce: Celine Haida, Zuzanna Mzyk – Szkoła Podstawowa w Tworogu z Oddziałami Gimnazjalnymi w Brynku, opiekun: Agnieszka Sędek.
III miejsce: Florentyna Respondek, TomaszWinsczyk – Salezjanski Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Tarnowskie Góry, opiekun: Adam Stępień.

Laureatom Konkursów i ich opiekunom gratulujemy. Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród. Dziękujemy także nauczycielom – organizatorom konkursów w „Chemiku”: Katarzynie Wojtal, Monice Franusik, Ewie Cornik, Beacie Wardulińskiej, Danielowi Kamińskiemu i Beacie Kluge. Dziękujemy również uczniom klasy I i II Technikum ortopedycznego za oprawę muzyczną, konferansjerom Mai Kuder i Patrykowi Justowi z II klasy Technikum analitycznego oraz ekipie technicznej i fotograficznej.
Tekst: Jarosław Wesołek – koordynator Gali konkursowej.

Zadzwoń teraz