Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli
42-600Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego 5
tel/fax.: 32 285 29 28
http://ekonomiktg.edupage.org
e-mail: zsetg@poczta.onet.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 9
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Rys historyczny


Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli
42-600Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego 5
tel/fax.: 32 285 29 28
http://ekonomiktg.edupage.org
e-mail: zsetg@poczta.onet.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 9
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Rys historyczny

Szkoła powstała 1-go września 1951 roku, początkowo jako Technikum Administracyjno-Gospodarcze z czasem przekształcone w Technikum Finansowe. Pierwsi absolwenci zdawali maturę w 1953 roku. Przełom w rozwoju szkoły nastąpił w 1957 roku, kiedy utworzono Technikum Ekonomiczne wraz z Wydziałem dla Pracujących oraz Zasadniczą Szkołą Handlową. W latach 70-tych utworzono nowy typ szkół – Licea Zawodowe o specjalności: pracownik administracyjno-biurowy i sprzedawca – magazynier. Powyższe szkoły stworzyły razem zbiorczy zakład szkolny: Zespól Szkół Ekonomicznych (1975r), przekształcony w ostatnich latach w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej. Potrzeby gospodarcze i społeczne regionu powodowały, że szkoła cieszyła się zawsze dużym powodzeniem i nabór był wysoki, chociaż nauka odbywała się w trudnych warunkach lokalowych. Dużą rolę wychowawczą pełniły zajęcia artystyczne i sportowe oraz praktyki uczniowskie odbywane w instytucjach, przedsiębiorstwach i sklepach. Dobra opinia o uczniach odbywających praktyki wynikała z ich dobrego przygotowania merytorycznego i obowiązkowości. Dorobek szkoły to również praca organizacji i kół: Spółdzielnia Uczniowska (od 1960r.), Związek Harcerstwa Polskiego, Szkolne Koło Sportowe (od 1950r.), SK Polskiego Czerwonego Krzyża (od 1950r.), Klub Europejski (od 2001r.). W roku szkolnym 2007/2008 szkoła otrzymała sztandar oraz imię Karola Goduli, pioniera przedsiębiorczości na Śląsku.

Baza dydaktyczna

• 3 w pełni wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
• 2 pracownie przedmiotów zawodowych
• sala gimnastyczna
• pracownie przedmiotowe i językowe (Internet i komputery znajdują się we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych)
• biblioteka ze stanowiskami komputerowymi podłączonym do Internetu

Udział w programach

• Szkoła bez przemocy
• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole
• Fred goes Net
• Ortograffiti – program terapeutyczno-edukacyjny
• Mam zawód, mam pracę w regionie
• Twórczy uczeń – kompetentny pracownik (projekt realizowany z NBP)
• Erasmus+ (zagraniczne praktyki w Niemczech i Włoszech)
• Projekt z klasą

Współpraca z innymi instytucjami

• Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie
• Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
• Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach
• Powiatowy Urząd Pracy
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• Domy Pomocy Społecznej
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Izba Przemysłowo-Handlowa
• Przedszkola i szkoły tarnogórskie
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Drohobyckiej
• Narodowy Bank Polski
• Uniwersytet Ekonomiczny
• Firma Just in Time
• KwangDuck Poland
• Bank Zachodni WBK

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• Spółdzielnia Uczniowska „Przyszłość”
• Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze
• Szkolny Klub Sportowy (zajęcia jogi ,fitness)
• Szkolna Sekcja Wolontariatu
• Koła zainteresowań (przedmiotowe, językowe)

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę
• Sportowe
• Językowe niderlandzki, rosyjski)
• Przedmiotowe

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 361
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 50

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Pielęgniarkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2013 – 2016

• I, II ,III miejsce w powiatowym konkursie LOP 2015/2016
• III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Moja ulubiona pora roku” 2015/2016
• I miejsce w konkursie – Zawody przyszłości , organizowanym prze PUP – 2013
• II miejsce w diecezjalnym konkursie papieskim 2014/2015
• III miejsce w Powiatowym Konkursie Humanistycznym w roku szkolnym 2013/2014
• III miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko wystawowe Targów Edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015
• I miejsce w konkursie „Nowej Ery” dla najlepiej zaprojektowanej szkoły (konkurs ogólnopolski)

Szkoła przyznaje nagrody dla uczniów osiągających bardzo dobre i dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego oraz nagrody za udział w konkursach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

• Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
• Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
• 3 zdjęcia
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu
• podanie

Termin składania dokumentów – wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Call Now ButtonZadzwoń teraz