Centrum Kształcenia Ustawicznego

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Centrum Kształcenia Ustawicznego
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza nr 6
tel. 32 285 35 96,
fax. 32 285 62 50
http://cku.szkola.pl
e-mail: kontakt@cku.szkola.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

System zaoczny
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Rys historyczny


Centrum Kształcenia Ustawicznego
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza nr 6
tel. 32 285 35 96,
fax. 32 285 62 50
http://cku.szkola.pl
e-mail: kontakt@cku.szkola.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

System zaoczny
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Rys historyczny

Szkoła została utworzona z myślą o ludziach dorosłych, którzy z różnych przyczyn nie zdobyli wykształcenia w wieku młodzieńczym. 1 września 1994 r. 226 słuchaczy rozpoczęło naukę w liczącym 7 oddziałów i mieszczącym się w budynku ZSZ Wydziale dla Dorosłych. Wydział obejmował wówczas kierunki: Technikum Samochodowe, Technikum Fryzjerskie, Technikum Handlowe oraz Policealne Studium Administracyjno – Biurowe. W latach następnych szkoła prężnie się rozwijała, powstały m.in.: Policealne Studium Ekonomiczne i Technikum Elektryczne oraz kolejne oddziały już istniejących kierunków. Liczba zainteresowanych nowymi możliwościami kształcenia wciąż rosła. W roku 1996 w istniejących 23 oddziałach uczyło się ok. 900 słuchaczy. Ze względu na wciąż wzrastającą liczbę słuchaczy, zwrócono się do Kuratorium Oświaty w Katowicach o otwarcie w Tarnowskich Górach Centrum Kształcenia Ustawicznego. 26 stycznia 1996 roku Pani Kurator złożyła na ręce dyrektora aktu założycielski CKU, który wszedł w życie 1 września 1996 roku. Szkoła otrzymała status samodzielnej placówki oświatowej. W 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Lokalnej Akademii Informatycznej pod patronatem Akademii Regionalnej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie słuchacze mają możliwość nabywania nowych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, programowania, budowy i obsługi małych i średnich sieci komputerowych, a także zdobycia Certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania Multimedialnych Witryn Internetowych. Rok szkolny 2004/2005 zaowocował kolejnym sukcesem władz CKU – jest nim, będące konsekwencją współpracy, otwarcie Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Teraz słuchacze – studenci, chcąc kontynuować, naukę na Wyższej Uczelni, nie muszą już daleko dojeżdżać.

Baza dydaktyczna

• Pracownia multimedialna do nauki języków obcych z tablicą interaktywną
• Pracownie komputerowe
• Pracownia elektryczno-elektroniczna
• Biblioteka szkolna
• Sala gimnastyczna
• Aula wykładowa

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 325
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 32

Dokumenty wymagane do rekrutacji

• Druk podania,
• Oryginał świadectwa,
• Kserokopia świadectwa

Termin składania dokumentów: Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w semestrze zimowym (styczeń, luty) oraz letnim (czerwiec, lipiec, sierpień).

Call Now ButtonZadzwoń teraz