II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel/fax.: 32 285 29 41
http:// www.lostaszic.pl
e-mail: lostaszic@wp.pl

Rys historyczny


II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel/fax.: 32 285 29 41
http:// www.lostaszic.pl
e-mail: lostaszic@wp.pl

Rys historyczny

Gdy w roku 1848 po raz pierwszy przedstawiono zamysł utworzenia w Tarnowskich Górach szkoły średniej (nazywanej wówczas realną), plan ten mógł wydać się nazbyt ambitny. Na terenie Śląska szkoły takie istniały we Wrocławiu (od 1830 roku) i w Zgorzelcu (od roku 1837). W roku 1869 nowy burmistrz Engel przekonał do projektu prezydenta Rejencji Opolskiej. Statut szkoły zatwierdzono w następnym roku. W tymże roku architekt Heinrich Herzog opracował plany budynku, wybrano też pierwszego dyrektora szkoły (Paula Wossidlo, znanego przyrodnika, autora wielu podręczników szkolnych). Dla zrealizowania planu budowy zgromadzono wielką kwotę 400 tysięcy talarów. Wśród fundatorów znaleźli się m.in. Kasa Kopalń Górnośląskich, powiat bytomski, Donnersmarckowie ze Świerklańca i Nakła, radca Grundmann z Katowic. Prac przy wznoszeniu szkoły nie powstrzymały problemy z zaopatrzeniem w trakcie zwycięskiej wojny Prus z Francją. Budowa została ukończona na urodziny cesarza Wilhelma I – 22 marca 1874 roku. Pierwszy egzamin maturalny w dziejach szkoły odbył się w 1877 roku. Zdawało go trzech absolwentów. Najmłodsi uczniowie mieli 11 lat; egzamin maturalny składali w wieku 19-20 lat. Każdy uczeń płacił czesne – wraz z przejściem do wyższej klasy opłata wzrastała. Ta zasada oraz wysokie wymagania spowodowały, że w latach 1877-1914 egzamin maturalny zdało tylko 122 uczniów (dla porównania w roku 2009 – 230 uczniów). Polskie gimnazjum w budynku funkcjonować zaczęło w 1922 roku. W roku 1925 szkoła przyjęła nową nazwę – Państwowe Gimnazjum Męskie im. Księcia Jana Opolskiego. Rolę internatu dla młodzieży zamiejscowej spełniał od 1923 roku konwikt biskupi. Było to konieczne, bowiem do polskiego gimnazjum przyjeżdżali synowie polskich rodziców z okolicznych niemieckich powiatów i miast (Bytom, Gliwice, Zabrze). Przedwojenna matura stanowiła o społecznej nobilitacji. O poziomie tarnogórskiego gimnazjum świadczą jej absolwenci, wśród których warto wymienić ks. Franciszka Blachnickiego (założyciela Ruchu „Światło-Życie”, kandydata na ołtarze), Piotra Guzego (emigracyjnego literata, laureata nagrody paryskiej „Kultury”, autora m.in. powieści „Zwidy na wysokościach”, której wydarzenia rozgrywają się w mieście przypominającym Tarnowskie Góry a wśród jej bohaterów są też nauczyciele szkoły przypominającej tarnogórskie męskie gimnazjum), prof. Floriana Śmieję (poetę emigracyjnej grupy „Kontynenty”, wykładowcę iberystyki na uczelniach angielskich i kanadyjskich).
Okupacja hitlerowska oznaczała likwidację polskiego szkolnictwa średniego. Budynek szkoły przejęła niemiecka policja. Po wkroczeniu wojsk radzieckich ulokowały się w nim najpierw różne urzędy, ale dzięki staraniom przedwojennego dyrektora gimnazjum Edwarda Merklingera uczniowie 12 oddziałów rozpoczynają w nim naukę już 17 marca 1945 roku. Postać patrona szkoły księcia Jana II Opolskiego była w oczywisty sposób niewygodna dla władz partyjnych. Nowego patrona szkoła otrzymała 6 listopada 1960 roku. Od września 1963 roku „Staszic” staje się szkołą koedukacyjną. W tym roku uczęszczało do niej 320 chłopców i 9 dziewcząt (obecnie chłopcy stanowią 1/3 uczniów). Wśród powojennych wybitnych absolwentów szkoły wymienić należy m.in. profesorów – językoznawców prof. Jana Miodka i prof. Henryka Borka, artystę malarza prof. Wernera Lubosa, chirurga prof. Józefa Dzielickiego, polonistę prof. Marka Piechotę, weterynarza prof. Zygmunta Pejsaka, inżyniera prof. Eugeniusza Turyka, prawnika ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, archeologa prof. Piotra Miglusa, literatów – Bolesława Lubosza, Christiana Skrzyposzka, Piotra Guzego.

Baza dydaktyczna

Szkoła posiada:
• pracownię komputerową z 19 stanowiskami dla uczniów z dostępem do Internetu
• bibliotekę z odnowionym i aktualizowanym księgozbiorem
• salę gimnastyczną (największą w powiecie), siłownię i boisko
• kawiarenkę szkolną

Udział w programach

• wymiana międzynarodowa w programie Comenius ze szkołą w Vidin (Bułgaria), z młodzieżą z powiatu partnerskiego Erlangen-Eckental w Bawarii
• „Szkoła Dialogu” (Forum Dialogu Między Narodami)
• Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich, projekt Sesji Korczakowskiej współorganizowany z Rzecznikiem Praw Dziecka
• „Wygraj Brukselę” i „Made in Poland?” organizowany przez Muzeum Śląskie, „Lekcje czytania” organizowane przez Fundację „Tygodnika Powszechnego”
• „Stres pod kontrolą”, „Mam haka na raka”, „Dopóki masz wybór” (programy profilaktyczne)

Współpraca z innymi instytucjami

• w programie Comenius ze szkołą w Vidin (Bułgaria)
• powiat partnerski Erlangen-Eckental w Bawarii, Deutsch – Polnische Jugendorganisation
• Amnesty International, Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Centrum Edukacji Obywatelskiej
• liczne wydziały Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy
• instytucje kulturalne i oświatowe (m.in. Teatr Korez w Katowicach, Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, instytucja filmowa Silesia-Katowice, Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Goethego w Krakowie, Biblioteka Śląska, Galeria „Kronika” w Bytomiu, kino „Olbrzym” w Tarnogórskim Centrum Kultury)
• organizacje charytatywne i obywatelskie (m.in. Caritas diecezji gliwickiej, Polskie Towarzystwo Transplantacji Serca, schronisko dla zwierząt „Cichy kącik”, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Hospicjum Tarnogórskie, Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Sezam”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
• różnorodne instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa lokalne (np. kluby sportowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku LO im. Staszica, szkoły nauki jazdy)

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło „Caritas”, Szkolne Koło Amnesty International, Szkolne Koło PTTK, Koło Dialogu Międzykulturowego, Szkolne Koło TPD

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę

• koło fotograficzne
• koło turystyczne
• zajęcia koszykówki i siatkówki (dla chłopców i dziewcząt)
• noce filmowe
• koło filozoficzne
• warsztaty proakademickie
• zajęcia teatralne
• koło znawców i miłośników średniowiecza
• zajęcia dodatkowe przygotowujące do olimpiad i konkursów przedmiotowych
• zajęcia fakultatywne z poszczególnych przedmiotów przygotowujące do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 588
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 44

Szkoła zatrudnia
• Psychologa
• Pielęgniarkę

Osiągnięcia uczniów szkoły w latach 2015 – 2018

O jakości kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym świadczą wyniki matur (wyższe od średnich wojewódzkich, zdawane w ubiegłych latach przez 100 % absolwentów). Zasadniczą część wszystkich uczniów z terenu powiatu tarnogórskiego zdających maturę na poziomie rozszerzonym stanowią absolwenci II LO. Szkoła prowadzi systematyczną pracę z uczniami zdolnymi, co potwierdzają wieloletnie osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. W minionym latach uczniowie uzyskali tytuły laureatów i finalistów olimpiad: teologicznej, filozoficznej, polonistycznej, matematycznej, geograficznej, ekonomicznej, anglistycznej, biologicznej, germanistycznej, artystycznej, zdrowego żywienia. Ponadto do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się: 2 uczniów w olimpiadzie teologicznej, 3 uczniów w olimpiadzie filozoficznej, 4 uczniów w olimpiadzie polonistycznej, 4 uczniów w olimpiadzie artystycznej, 2 uczniów w olimpiadzie wiedzy o społeczeństwie, 4 uczniów w olimpiadzie biologicznej, 1 uczeń w olimpiadzie chemicznej, 2 uczniów w olimpiadzie anglistycznej, 2 uczniów w olimpiadzie germanistycznej, 4 uczniów w olimpiadzie matematycznej,4 uczniów w olimpiadzie ekonomicznej.
Inne sukcesy uczniów to m.in. 8 tytułów finalistów Śląskiego Konkursu Matematycznego, dwukrotny finalista konkursu fizycznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, liczne wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, 2 laureatów wojewódzkiego konkursu „Wygraj Brukselę”.
Uczniowie szkoły odnoszą wiele sukcesów sportowych, których potwierdzenie stanowią w ostatnich latach m.in. czołowe lokaty (od 1 do 6 miejsca) w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych o puchar Śląskiego Kuratora Oświaty. W roku 2016 liceum otrzymało odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego dla najlepszej szkoły w województwie w dziedzinie rozgrywek dziewcząt.
W minionych dwu latach stypendia Starosty Powiatu Tarnogórskiego otrzymało 8 uczniów szkoły. Nagrody Starosty Powiatu Tarnogórskiego – 16 uczniów i 4 nauczycieli. Nagrodę Kuratora Oświaty – 2 uczniów i 1 nauczyciel.

Szkoła przyznaje Nagrody Rady Rodziców i dyrektora szkoły oraz stypendia w programie „Skrzydła”.

Dokumenty wymagane do rekrutacji – ustala Kurator Oświaty

Termin składania dokumentów – wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Call Now ButtonZadzwoń teraz