Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Legionów 35
tel./ fax.: 32 285 40 87
http://www.zsap.info
e-mail: sekretariat@zsap.info

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą szkoły:

Liceum Plastyczne/Liceum Sztuk Plastycznych
Technikum nr 7

Krótki rys historyczny

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Legionów 35
tel./ fax.: 32 285 40 87
http://www.zsap.info
e-mail: sekretariat@zsap.info

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą szkoły:

Liceum Plastyczne/Liceum Sztuk Plastycznych
Technikum nr 7

Krótki rys historyczny
Szkoła istnieje od stycznia 1927r. i powstała z inicjatywy Towarzystwa Polek. W pierwszym okresie działalności nosiła nazwę Prywatna Żeńska Szkoła Zawodowa Towarzystwa Polek. Działalność szkoły została przerwana przez II wojnę światową. Po blisko sześcioletniej przerwie szkoła rozpoczęła regularną naukę. Od roku 1949 w dokumentach pojawiła się równolegle do nazwy Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska nazwa Państwowe Gimnazjum i Liceum Przemysłu Odzieżowego I Stopnia. W 1959r. powstało Technikum Odzieżowe na podbudowie ZSO, a w roku 1964 Technikum Odzieżowe dla Pracujących. W 1962r. odbyła się pierwsza w szkole matura. Od roku 1969 działała Zasadnicza Szkoła Odzieżowa dla Pracujących ZPO BYTOM. W 1975r. utworzono zbiorczy zespół szkolny o nazwie Zespół Szkół Odzieżowych. W 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła oraz powstało Liceum Ogólnokształcące, które obecnie już nie funkcjonuje. Od roku 2005 zaczęło działać Liceum Plastyczne. Od dnia 01.09.2008r. szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych.

Baza dydaktyczna
Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotów:
• Ogólnych – 9
• Informatycznych – 4
• Artystycznych – 8
• Innych zawodowych – 3
Szkoła posiada salę gimnastyczną, szkolne muzeum, bibliotekę, 5 galerii prac uczniów.

Współpraca z innymi instytucjami
• Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
• Instytut Technologii Eksploatacyjnej Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu
• Muzeum Tarnogórskie w Tarnowskich Górach
• Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
• Muzeum Śląskie w Katowicach
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach
• Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach
• Galeria „Inny Śląsk” w Tarnowskich Górach
• Galeria „POD-NAD” w Tarnowskich Górach
• Galeria „Kałamarz” Tarnowskie Góry
• Galeria „Antresola” Tarnowskie Góry
• Dom Kultury „Karolinka” w Radzionkowie
• Miejski Dom Kultury Lubliniec
• „Tarnowicyt” Fundacja Przyjaciół Edukacji i Kultury
• Misja charytatywna Ziemi Tarnogórskiej „Integracja”
• Galeria CH Agora
• ASP Katowice
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „VEOLIA”
• Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
• Zakłady Odzieżowe Bytom S.A.
• Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej TOTU
• Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
• Stowarzyszenie Góry Kultury
• Fundacja Kultury i Sztuki
• Fundacja Iskierka
• Uniwersytet Śląski w Katowicach

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły
• Samorząd Uczniowski
• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę
• Koło projektowe
• Koło projektowania graficznego
• Koło matematyczne
• Szkolne koło wolontariatu
• Koło technologii informatycznych
• Koło języka angielskiego „Ready, steadyt, go, Matura”
• Koło języka angielskiego „Polish your English”
• Koło fotograficzne
• Koło historii sztuki
• ABC kroju i szycia
• Koło języka niemieckiego
• Koło rysunku

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 209
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 32

Osiągnięcia szkoły w latach 2016-2018
• II miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie filmowym „ Odkrywcy innych światów w kinie”- 2016
• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „95 rocznica Bitwy Warszawskiej” – 2016
• II miejsce w międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” – 2016
• Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Polska i Chiny” – 2016
• Wyróżnienie i zakwalifikowanie do wystawy w IX Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii” – 2016
• Zakwalifikowanie do wystawy w ogólnopolskim konkursie „Wolność jest sztuką” – 2016
• Nagroda Grand Prix, I, II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny” – 2017
• III nagroda i wyróżnienie w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wykleci – Bohaterowie Niezłomni” – 2017
• I miejsce w drugim etapie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – 2017
• Tytuł finalisty w XLI Olimpiadzie Artystycznej – Warszawa 2017
• II nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Geniusz Kresów Mieczysław KOSZ Legenda Jazzu – 2017
• Dwie nagrody Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS prof. Krzysztofa Szymanowicza – 2017
• III miejsce i trzy wyróżnienia w XVII Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Filmowe odsłony historii” w kategorii praca plastyczna
• Dwóch laureatów V edycji ogólnopolskiego konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” – 2017
• Wyróżnienie oraz kwalifikacja do wystawy w II Ogólnopolskim Konkursie „Kwiat dziełem doskonałym” – 2017
• Wyróżnienie w XXII Miedzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój Świat” – 2017
• Wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie „Ceramiony” – grudzień 2017
• I, II , III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Nieprofesjonalnych Młodych Artystów w Libiążu- styczeń 2018
• Tytuł finalisty w IV Ogólnopolskim Konkursie wiedzy z historii sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto” – styczeń 2018
• Tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY 2018” dla Technikum Nr 7 w rankingu Liceów i Techników – PERSPEKTYWY 2018

Szkoła przyznaje Nagrodę Dyrektora – dla najlepszego ucznia każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu, ze średnią ocen powyżej 4,75.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

Technikum nr 7 – rekrutacja elektroniczna
– 3 zdjęcia opisane na odwrocie
– wydruk wniosku z systemu rekrutacji elektronicznej
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
wydane przez lekarza medycyny pracy
– świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum
– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Liceum Plastyczne – brak naboru elektronicznego
– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej –druk do pobrania ze strony internetowej
– zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum
– 3 zdjęcia opisane na odwrocie
– zaświadczenie lekarskie
– świadectwo ukończenia III klasy gimnazjum
– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

Termin składania dokumentów:
• Technikum nr 7 – od 13 maja do 25 czerwca 2019r. (złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły)
• Liceum Plastyczne/Liceum Sztuk Plastycznych – do 1 marca do 14 czerwca 2019r.

Call Now ButtonZadzwoń teraz