Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych
42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Okrzei 3
tel.: 32 285 28 24
www.budowlanka.tgory.pl
e-mail: techbud@interia.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum Nr 2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Rys historyczny

1 września 1962 r. – otwarcie przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej PPRB w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 2

Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych
42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Okrzei 3
tel.: 32 285 28 24
www.budowlanka.tgory.pl
e-mail: techbud@interia.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum Nr 2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Rys historyczny

1 września 1962 r. – otwarcie przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej PPRB w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 2
17 lutego 1971 r. – przekazanie nowego budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej PPRB w Tarnowskich Górach w Tarnowskich Górach przy ulicy Okrzei 2
1 września 1978 r. – utworzenie „Zespołu Szkół Zawodowych WZBK” w Tarnowskich Górach
14 grudnia 1988 r. – otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej
24 kwietnia 1990 r. – przekazanie szkoły z RPRB do Kuratorium Oświaty w Katowicach
18-19 czerwca 1990 r.- pierwsze egzaminy wstępne do nowo otwartego technikum budowlanego
W roku szkolnym 2002/2003 – nawiązanie współpracy ze szkołą średnią w Antwerpii.
4 września 2006 r. – nadanie szkole sztandaru
W latach 2009 – 2011 wspólna realizacja Projektu Partnerskiego LEONARDO DA VINCI w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii oraz Rumunii
28.02.2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadał szkole tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”
13 października 2012 r. obchody jubileuszu 50 – lecia szkoły

Baza dydaktyczna

• Sala komputerowa z dostępem do Internetu
• Nowoczesna „Zielona pracownia”
• Multimedialne sale do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
• Biblioteka, w której znajduje się centrum multimedialne
• Sala gimnastyczna
• Sprzęt audiowizualny

Udział w programach

• Projekt Unijny „Mam zawód, mam pracę”
• Programy profilaktyczne: Noe – „wielki błękit”, Korekta
• Honorowe Krwiodawstwo
• „Choinki nadziei”
• „Góra Grosza”
• „Bliżej siebie, bliżej innych” (zajęcia integracyjne dla uczniów klas I)
• „Jak wejść na rynek pracy”
• „Szkoła bez przemocy”
• „Matura i co dalej”
• Program profilaktyczny – dopalacze i narkotyki
• „Stop cukrzycy”
• Zapobieganie WZW
• Śląska Liga Biznesowa

Współpraca z innymi instytucjami

• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
• Uniwersytet Medyczny w Katowicach
• Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
• Muzeum w Tarnowskich Górach
• Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach
• Przedszkole nr 11 w Tarnowskich Górach
• Schronisko dla zwierząt „Cichy Kąt”
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• DPS w Tarnowskich Górach os. Przyjaźń
• Tygodnik „Gwarek”
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
• Młodzieżowe Biuro Pracy
• Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
• WKU w Tarnowskich Górach
• Powiatowy Urząd Pracy i Młodzieżowe Biuro Pracy w Tarnowskich Górach
• Polska Izba Przemysłowo Handlowa Budownictwa w Warszawie
• Cech Rzemiosł Różnych
• Okręgowy Inspektorat Pracy w Tarnowskich Górach
• Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach
• Firmy branży budowlanej

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• Szkolny Klub Sportowy
• Samorząd Uczniowski
• Koło Regionalne, Biblioteczne, Informatyczne
• Koło Małych Form Teatralnych „Arlekin”
• Koło Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej
• Koło Artystyczne, Taneczne, Ekologiczne
• Koło Przedsiębiorczości
• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży
• Szkolny Wolontariat
• Spółdzielnia Uczniowska

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 230
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 33

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Bibliotekarza
• Pielęgniarkę

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę

• Zajęcia sportowe (SKS)
• Zajęcia plastyczne
• Zajęcia taneczne
• Zajęcia z projektowania architektonicznego

Osiągnięcia szkoły w latach 2015 – 2018

• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej juniorów – powiatowa licealiada – luty 2018
• II miejsce w powiatowej Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej juniorów – luty 2018
• Nagroda Starosty Tarnogórskiego za zajecie III miejsca w konkursie na najciekawsze stoisko wystawowe Targów Edukacyjnych w 2017 roku
• Nagroda finansowa na realizację ‘Zielonej Pracowni” z WFOŚ w Katowicach- kwiecień 2017
• III miejsce w konkursie na „Zabawkę fizyczną” (Anna Ciongwa) – marzec 2017
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej juniorów – powiatowa licealiada – marzec 2017
• II miejsce w powiatowej Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej juniorów – marzec 2017
• I miejsce w Rejonowych Zawodach piłki ręcznej juniorów – marzec 2017
• III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców – marzec 2017
• II i III miejsce w projekcie edukacyjnym PN. Śląska Liga Biznesowa organizowana przez Fundacje Edukacji Przedsiębiorczej oraz GWSP w Chorzowie
• Laureat konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
• Wyróżnienie na Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci Młodzieży 2015
• V miejsce w konkursie „Czy byłbyś dobrym inżynierem” – wrzesień 2015 organizator: Politechnika Śląska
• VIII miejsce w Międzynarodowym Turnieju Budowlanym w Raciborzu – grudzień 2015
• W 2015 roku uczniowie zakwalifikowali się do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Szkoła wnioskuje i przyznaje
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

Rekrutacja odbywa się elektronicznie przez stronę internetową.
Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy

Termin składania dokumentów

Od 13.05 do 25.06.2019 – rejestracja na stronie slaskie.edu.com.pl oraz złożenie wniosku
Od 21.06 do 25.06.2019 – złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
Do 24 lipca 2019 złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz