Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karola Miarki 17
tel.: 32 285 38 61
http://zsghtg.neostrada.pl
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

Film promocyjny Gastronomik Tarnowskie Góry

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Rys historyczny

Szkoła została założona w 1945r

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karola Miarki 17
tel.: 32 285 38 61
http://zsghtg.neostrada.pl
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

Film promocyjny Gastronomik Tarnowskie Góry

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

Rys historyczny

Szkoła została założona w 1945r
• 1945 Powstanie Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym.
• 1946 Powstanie Państwowego Gimnazjum Gospodarczego
• 1972 Powołanie Zespołu Szkół Gastronomicznych
• 1979 W ramach Zespołu Szkół powstaje Technikum Hotelarskie
• 1980 Przy szkole powstaje warsztat szkolny przystosowany do realizacji zajęć praktycznych
• 1995 Szkoła zostaje członkiem Zrzeszenia Hoteli Polskich.

Baza dydaktyczna

Szkoła posiada 3 sale komputerowe z dostępem do internetu, bibliotekę, salę multimedialną z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, 3 pracownie gastronomiczne, pracownię obsługi konsumenta, warsztaty szkolne.

Współpraca z innymi instytucjami

• Urząd Pracy w Niemczech
• Wyjazdy do Grecji w ramach stażu
• Wyjazdy na praktyki do Włoch

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły
• Szkolne Koło turystyczne

Zajęcia pozalekcyjne
• SKS
• Konsultacje z wszystkich przedmiotów

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Pielęgniarkę

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 425
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 48

Osiągnięcia szkoły w latach 2012 – 2016

• IV Ogólnopolski Konkurs Historyczny – „Epizody historii Polski w komiksie” – wyróżnienie na szczeblu krajowym
• VI Wojewódzki Konkurs Historyczny „Wypędzeni i wywózki …” I i II miejsce – uzyskanie tytułu laureata I stopnia
• Ogólnopolski Konkurs „Z orłem białym przez wieki …” – wyróżnienie
• Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Odkrywcy innych światów w kinie” – II miejsce (praca plastyczna)
• V Wojewódzki Konkurs „Ratowanie zabytków Naszej Małej Ojczyzny” – II miejsce
• Ogólnopolska Olimpiada Barmańska – 1 Laureat
• Ogólnopolska XIV Olimpiada o Żywności – 2 Finalistów
• Ogólnopolska Olimpiada – w zawodzie cukiernika – 1 Laureat – w zawodzie piekarz – 1 Finalista
• 1 Finalista – Konkurs historyczny w K-cach
• Udział w IV edycji Ogólnopolskiego konkursu „Zgotuj sobie sukces” zorganizowany przez Macro Cash w Warszawie – udział 2 uczniów w finale
• XIX Turniej „Na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik – wyróżnienie
• Wojewódzki konkurs historyczny „ H.Sławik – ocalić od zapomnienia” – finalista
• X konkurs historyczny „ Geneza II wojny światowej” – wyróżnienie
• Okręgowy Konkurs „95 rocznica Bitwy Warszawskiej” 2 pierwsze miejsca i II miejsce
• Ogólnopolski konkurs „ Z orłem białym przez wieki” – wyróżnienie
• Okręgowy konkurs „Ratujmy zabytki naszej Ojczyzny” – I miejsce i 3 wyróżnienia
• Wojewódzki konkurs „Państwo podziemne „ – 3 miejsce
• Wojewódzki konkurs „Henryk Sławik” – wyróżnienie
• Wojewódzki konkurs „August Hlond” – 3 miejsce
• Wojewódzki konkurs „Konstanty Wolny” – 3 miejsce

Szkoła przyznaje nagrody książkowe i dyplomy

Dokumenty wymagane do rekrutacji – zgodnie z zarządzeniem Kuratora Oświaty

Termin składania dokumentów – wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Call Now ButtonZadzwoń teraz