Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2
tel./fax.: 32 289 05 52
http://www.zste.pl
e-mail: sekretariat@zste.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 13
Branżowa Szkoła I stopnia nr 11

Rys historyczny


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2
tel./fax.: 32 289 05 52
http://www.zste.pl
e-mail: sekretariat@zste.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 13
Branżowa Szkoła I stopnia nr 11

Rys historyczny

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie to szkoła z tradycjami. Powstała w 1945 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Witolda Wójcika jako szkoła zawodowa dokształcająca do zawodu górniczego. W 1947 r. szkoła otrzymała nazwę Szkoła Przemysłowa Górnicza Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Radzionkowie. Szkoła kształciła w kilku wydziałach: górniczym, elektrycznym i mechanicznym. W 1954 r. w celu stopniowego i praktycznego wdrażania młodszych uczniów do zawodu górniczego, równolegle z troską o polepszenie bazy dydaktycznej szkoły przystąpiono do budowy sztolni. Wielkim wydarzeniem dla szkoły było otrzymanie sztandaru ufundowanego przez kopalnię. W 1975 r. w wyniku dokonanych zmian administracyjnych kraju byłe kopalnie „Radzionków” i „Bytom” połączono w jedną i nadano im imię „Powstańców Śląskich”. Dwa lata później uległy połączeniu szkoły przy wspomnianych kopalniach. W 1991 r. rozpoczęła działalność nowa szkoła Technikum Górnicze KWK „Powstańców Śląskich”. Nadal prowadzona była Zasadnicza Szkoła Górnicza i Szkoła Przysposobienia Zawodowego. Od roku 2004 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych.

Baza dydaktyczna

• Dwie sale komputerowe z dostępem do Internetu
• Biblioteka wraz z czytelnią
• Sala gimnastyczna i siłownię
• Sala multimedialna
• Pracownie: elektryczna, elektrotechniki, hotelarstwa, fizyki i chemii.

Udział w programach

• VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości- (eliminacje okręgowe)
• V Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej I i II etap –zakwalifikowani do kolejnego etapu
• IX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości
• Konkurs Młodej Przedsiębiorczości

Współpraca z innymi instytucjami

• Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Katowicach
• Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
• North West Academy Derry N/Irland U.K

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży
• Zespół Taneczny GET UP
• Szkolne Koło Krajoznawcze
• Szkolne Koło Sportowe
• Szkolne Koło Artystyczne
• Szkolne Koło Techniczne

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę

• Zajęcia z języka polskiego i matematyki
• Zajęcia fakultatywne: z języka angielskiego, z języka niemieckiego
• SKS
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• Zajęcia taneczne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 131
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 22

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Higienistkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2016– 2017

• wyróżnienie w konkursie przedsiębiorczości
• wyróżnienie w konkursie hotelarskim

Dodatkowe uprawnienia, które można zdobyć w Szkole
• Uprawnienia elektryczne SEP 1

Szkoła przyznaje nagrody dla wybitnych uczniów oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dokumenty wymagane do rekrutacji – rekrutacja elektroniczna
• Podanie,
• Kwestionariusz osobowy,
• Zdjęcia
• Świadectwo ukończenia szkoły,
• Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

Termin składania dokumentów – wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Call Now ButtonZadzwoń teraz