Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Mechanik”

Data publikacji: 17 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Mechanik”
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 23
tel.: 32 285 28 57
http:// www.mechanik.civ.pl
e-mail: mechaniktg@onet.eu

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr IV
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Rys historyczny


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Mechanik”
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 23
tel.: 32 285 28 57
http:// www.mechanik.civ.pl
e-mail: mechaniktg@onet.eu

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr IV
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Rys historyczny

W marcu 1945 roku rozpoczęła w Tarnowskich Górach działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy ul. Sobieskiego, przeniesiona następnie do budynku przy ulicy Sienkiewicza 6. Pierwszym dyrektorem był inż. Hieronim Kojm. Szkoła funkcjonująca pod patronatem Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego (CUSZ), początkowo kształciła w wielu różnorodnych zawodach. W latach 50-tych zmieniała profil oraz nazwę na Państwową Zasadniczą Szkołę Mechaniczną, a w 1951 na Zasadniczą Szkołę Metalowo- Elektryczną CUSZ. W 1962 roku, zarządzeniem Ministerstwa Oświaty, otwarto (z mocą od 1.09.1961 roku) Technikum Mechaniczne. W szkole tej w latach 1961-1978 funkcjonował Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej. Począwszy od 1963 roku rozpoczęło działalność Technikum Mechaniczne Wydział dla Pracujących. W tym okresie, z inicjatywy dyrektora mgr Eugeniusza Jurczyka, rozpoczęto budowę nowego obiektu dla potrzeb Technikum Mechaniczno- Elektrycznego i Warsztatów Szkolnych. Od 1967 roku szkoła funkcjonuje w nowym budynku przy ulicy Sienkiewicza 23. Technikum Mechaniczno-Elektryczne, a potem Zespół Szkół Mechaniczno –Elektrycznych na trwałe zrosły się z historią Tarnowskich Gór i funkcjonowały pod nazwą „Mechanik”. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska przyniosło wprowadzenie w strukturę szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego i zmianę nazwy na Zespół Szkół. Obecnie „Mechanik”, w wyniku reformy edukacji, przekształcił się w szkołę ponadgimnazjalną i począwszy od 2002 roku, nosi nazwę obecną tj. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących .

Baza dydaktyczna

• 7 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu
• Pracownie elektroniczne, mechatroniczne i mechaniczne
• Biblioteka
• Sala gimnastyczna
• Siłownia
• Świetlica
• Sklepik

Udział w programach

• Projekt Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• Samorząd Szkolny
• Szkolny Klub Filmowy
• Powiatowa Reprezentacja Młodzieżowa
• Koło Teatralne
• Orkiestra Szkolna
• Szkolne Zespoły Rokowe
• Szkolne Kluby Sportowe

Współpraca z instytucjami

• Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
• Urząd Miasta w Tarnowskich Górach
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
• Instytut Goethego w Krakowie
• Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
• Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Powiatowa Komenda Policji w Tarnowskich Górach
• Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach
• Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę
• Konsultacje wyrównawcze i maturalne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 507
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 – 49

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Higienistkę

Szkoła przyznaje nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji – rekrutacja elektroniczna

• Świadectwo ukończenia gimnazjum
• Karta zdrowia
• Orzeczenie lekarskie
• 2 fotografie
• Zaświadczenie absolwenta

Termin składania dokumentów – wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Call Now ButtonZadzwoń teraz