„Aktywny samorząd”

Data publikacji: 21 maja 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

UWAGA! Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz placówek z oddziałami integracyjnymi będący osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ważną formą wsparcia przewidzianą w likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).


UWAGA! Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz placówek z oddziałami integracyjnymi będący osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ważną formą wsparcia przewidzianą w likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).

Dla absolwentów, którzy spełniając warunek dotyczący stopnia niepełnosprawności i zamierzają rozpocząć naukę w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej najbliższy termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II rozpocznie się od 01.09.2018 r. a zakończy 10.10.2018 r.

Dofinansowanie może obejmować:
– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
– opłatę za naukę (czesne).

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Opolska 21A, lub pod nr tel. (32) 381 84 79.

Call Now ButtonZadzwoń teraz