Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

Data publikacji: 6 czerwca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2018 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

 • Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:


  W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2018 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

  Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 5 czerwca 2018 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2018 r.
  • rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6 czerwca – 10 lipca 2018 r.
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach
   – 26 czerwca 2018 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach
  • 27 czerwca – 10 lipca 2018 r.

  Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 695 255 244 (opłata zgodnie z taryfą operatora), w dniach 1 czerwca – 10 lipca w godzinach 8-18.

  Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

  Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm

Zadzwoń teraz