Prace budowlane w Centrum Usług Społecznych ukończone!

Data publikacji: 6 czerwca 2018

Zakończyły się prace budowlane przy adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Budynek będzie dostępny dla klientów Centrum od 2 lipca 2018 roku. Dzięki remontowi budynku mieszkańcy powiatu w końcu będą przyjmowani w dogodnych warunkach. Natomiast sam budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą oni mogli załatwić sprawę w godnych warunkach, komfortowo i bez tłoku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przebudowę tego budynku poczynając od pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, po wykonawcę, który zgodnie z umową wywiązał się z zdania – mówi Krzysztof Łoziński, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Zakres prac przy adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16 obejmował: remont konstrukcji i wymianę pokrycia dachu, termomodernizację budynku, przebudowę strefy głównego wejścia, dobudowę nowych i remont przewodów kominowych, termomodernizację i remont tarasu, budowę pochylni dla niepełnosprawnych wraz ze schodami i balustradami oraz zmianę lokalizacji istniejącej zewnętrznej pochylni, budowa windy osobowej oraz prace związane z przebudowa obiektu (dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz higieniczno-sanitarnych, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa i remont pomieszczeń, instalacje sanitarne, elektryczne, oświetleniowe, wod.-kan., ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania).

Całkowity koszt adaptacji budynku na potrzeby Centrum wyniósł 3 985 172,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 924 838,49 zł. Pozostałe środki w wysokości 2 060 334, 36 zł pochodzą z budżetu Powiatu.

Centrum Usług Społecznych przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach będzie obejmowało: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, a także komórki organizacyjne Starostwa: Wydział Strategii i Rozwoju oraz Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

Zadzwoń teraz