Powiat otrzyma pieniądze na przebudowę ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie

Data publikacji: 14 czerwca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Rządowy program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” („WLID”) – tak brzmi pełna nazwa programu, za sprawą którego Powiat Tarnogórski otrzyma wsparcie z budżetu państwa na przebudowę drogi DP 3259 S (ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie). Dofinansowanie jest przyznawane samorządom na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg gminnych i powiatowych.


Rządowy program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” („WLID”) – tak brzmi pełna nazwa programu, za sprawą którego Powiat Tarnogórski otrzyma wsparcie z budżetu państwa na przebudowę drogi DP 3259 S (ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie). Dofinansowanie jest przyznawane samorządom na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg gminnych i powiatowych.

Program powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Jest konsekwencją przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla konieczność równomiernego rozwoju Polski. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w pojedynczej inwestycji może wynieść 60-80 procent kosztów, w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu.

Do 15 kwietnia wojewodowie przyjmowali wnioski o dofinansowanie. W połowie maja przekazali wstępne listy do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. Biorąc pod uwagę te opinie, wojewodowie przygotowali ostateczne listy zadań do wsparcia. Następny etap to podpisywanie umów. W ramach programu do samorządów z województwa śląskiego trafi w sumie 33 928 870 zł, natomiast w całej Polsce na inwestycje drogowe przeznaczonych zostało 500 mln zł. Pełna lista zadań z województwa śląskiego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r., dostępna pod linkiem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/kolejne-miliony-na-lokalne-drogi

Ogólna wartość projektu przebudowy ul. Z. Nałkowskiej w Radzionkowie to 638 000 zł, a kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 382 800 zł.

Call Now ButtonZadzwoń teraz