Otwarto Centrum Usług Społecznych

Data publikacji: 3 lipca 2018

2 lipca uroczyście otwarto Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach. W budynku Centrum znajdują się siedziby: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także komórki organizacyjne Starostwa: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

Oficjalnie otwarcie Centrum Usług Społecznych nastąpiło po przecięciu wstęgi przez starostę Krystynę Kosmalę. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, wicestarosta Stanisław Torbus, członkowie Zarządu Powiatu: Krzysztof Łoziński, Adam Baron i Stanisław Wieczorek, poseł na Sejm RP Barbara Dziuk, dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, radna Sejmiku Aniela Jany, a także burmistrzowie – Marek Cyl ze Świerklańca i Krzysztof Nowak z Miasteczka Śląskiego oraz powiatowi radni.

Całkowity koszt adaptacji budynku na potrzeby Centrum wyniósł 3 985 172,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 924 838,49 zł. Pozostałe środki w wysokości 2 060 334, 36 zł pochodzą z budżetu Powiatu. Dzięki remontowi budynku mieszkańcy powiatu w końcu będą przyjmowani w dogodnych warunkach. Natomiast sam budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zadzwoń teraz