Rekrutacja do projektu pn. „Śląskie Centrum Perspektyw”

Data publikacji: 18 lipca 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Profesja CAZ sp. z o.o. realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Śląskie Centrum Perspektyw” mający na celu aktywizację osób biernych zawodowo.


Profesja CAZ sp. z o.o. realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Śląskie Centrum Perspektyw” mający na celu aktywizację osób biernych zawodowo.

Grupą docelową projektu są osoby, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a więc nie muszą być tam zameldowane) na terenie gmin Bobrowniki, Siewierz, Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Świerklaniec, będące bierne zawodowo tj. pozostające bez stałego zatrudnienia i nie będące zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, wliczając w to emerytów, rencistów, studentów studiów niestacjonarnych, osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu, ww. osoby zostaną skierowane na cykl indywidualnych i grupowych zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych, pośredników pracy i psychologów, w trakcie których na podstawie zebranych informacji, dla każdego z uczestników zostanie przygotowany indywidualny plan działania, pozwalający na nakierowanie uczestnika do dalszych etapów rekrutacji. Uczestnicy, w zależności od potrzeb, zostają kierowani na kursy zawodowe, staże, zatrudnienie subsydiowane.

Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu (z wyłączeniem prawa jazdy) będą kończyć się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu / świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.
Ilość miejsc ograniczona (50 osób).

Kontakt:
ul. Katowicka 115/119
41-500 Chorzów
577 888 627
882 503 506

http://www.grupaprofesja.com/slaskie-centrum-perspektyw/

Call Now ButtonZadzwoń teraz