Termomodernizacja „Kolejówki”

Data publikacji: 17 sierpnia 2018

grafika

Trwa realizacja projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14”, dofinansowanego ze środków unijnych. Cześć ścian budynku ma już ocieplone ściany i nową elewację. Obecnie trwają intensywne prace na przodzie jak i wewnątrz budynku głównego popularnej „Kolejówki”. Stan zaawTrwa realizacja projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14”, dofinansowanego ze środków unijnych. Cześć ścian budynku ma już ocieplone ściany i nową elewację. Obecnie trwają intensywne prace na przodzie jak i wewnątrz budynku głównego popularnej „Kolejówki”. Stan zaawansowania robót budowlanych przekroczył już półmetek.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymianę okien, drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną oraz przebudowę schodów głównych i zewnętrznych.

Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków szkoły. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszą się warunki nauczania, a także znacznie obniżą koszty ogólne ponoszone przez szkołę.

Koszt termomodernizacji budynków szkoły wyniesie 1 789 299 zł 41 gr, a uzyskana przez powiat dotacja na ten cel to kwota 1 208 369 zł 94 gr. Koniec prac budowlanych planowany jest na 31 października 2018 roku.

Zadzwoń teraz