Nowy rok szkolny rozpoczęty

Data publikacji: 3 września 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

26 uczniów odebrało 3 września z rąk starosty Krystyny Kosmali stypendia Powiatu Tarnogórskiego, a 8 nauczycieli – akty mianowania. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbyło się w auli I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.


26 uczniów odebrało 3 września z rąk starosty Krystyny Kosmali stypendia Powiatu Tarnogórskiego, a 8 nauczycieli – akty mianowania. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbyło się w auli I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Naukę w klasach pierwszych rozpoczyna dziś 1049 uczniów w 35 oddziałach. Życzę Wam, drodzy uczniowie, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju waszych zainteresowań i uzdolnień. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie przynosił nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej. W powiatowych placówkach oświatowych pracuje ponad 530 nauczycieli. Zarówno Wam, drodzy nauczyciele, jak również pozostałym pracownikom oświaty składam najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości
– mówiła podczas inauguracji roku szkolnego starosta Krystyna Kosmala.

Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych (szkół, zespołów szkół, placówek oświatowych): I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli, Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury.

Na terenie Powiatu funkcjonują ponadto szkoły i placówki oświatowe publiczne prowadzone przez inne podmioty (m.in. ministrów i jednostki samorządu terytorialnego) oraz niepubliczne szkoły i placówki dotowane przez Powiat Tarnogórski.

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół prowadzonych przez Powiat Tarnogórski uczęszczało 4789 uczniów. Dominują wśród nich technika, do których uczęszcza niemal połowa wszystkich uczniów. Liceum Ogólnokształcące wybiera co trzeci uczeń, a szkoły branżowe 1 stopnia co dziesiąty. Niewielki odsetek uczniów uczęszcza do liceum plastycznego, a 6 proc. do szkół specjalnych. W szkołach policealnych naukę pobiera ponad 300 uczniów.

W Powiecie funkcjonują dwa duże, samodzielne licea ogólnokształcące, do których uczęszcza łącznie ponad 1000 uczniów. Ponadto w zespołach szkół zawodowych działają III LO (ZSCHMiO) oraz VI LO (ZSTU).
Do dziewięciu techników prowadzących przez Powiat uczęszcza 2180 uczniów. Technika kształcą w siedemnastu zawodach Na zdecydowane uznanie zasługuje fakt, że każdy zawód oferowany jest wyłącznie w jednej szkole. Takie rozwiązanie pozwala optymalnie wykorzystać zasoby szkół, ułatwia tworzenie ich indywidualnego charakteru i eliminuje konkurencję między nimi.

Wśród kierunków kształcenia największą popularnością cieszą się: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa i technik mechatronik. Większość oddziałów kształci w jednym zawodzie. W 23 przypadkach powołano odziały dwuzawodowe.

W szkołach branżowych 1 stopnia (dawniej zasadniczych szkołach zawodowych) uczy się 465 uczniów. Trzy najpopularniejsze wśród uczniów zawody to: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i kucharz. Sposób organizacji oddziałów odpowiada wybranym zawodom. Działają zarówno oddziały jednozawodowe (fryzjer, mechanik pojazdów, kucharz), dwuzawodowe (cukiernik/piekarz) oraz wielozawodowe, w których uczniowie uczą się zawodu u pracodawców.

Aktualna sieć szkolna jest oceniana przez niezależnych ekspertów jako bardzo dobra. Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat mają wyrazisty charakter, nie ma zbędnej konkurencji między nimi, dzięki czemu łatwiej im się skoncentrować na tym co najważniejsze – na dobrej edukacji. Sprzyja to także gospodarności. Lepiej i zdecydowanie taniej jest zorganizować jedną, dobrze wyposażoną pracownię, w której nauka będzie się odbywała przez dłuższy czas, niż dwie wykorzystywane okazjonalnie. Koncentracja sprzyja też budowaniu kompetentnego zespołu nauczycielskiego.

Reasumując: powiatowe szkoły gwarantują naukę na wysokim poziomie uczniom o zróżnicowanych zainteresowaniach i różnym poziomie umiejętności. Ich sieć jest zorganizowana racjonalnie i oszczędnie, gwarantując uczniom możliwość nauki w dobrych warunkach. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w przeciwieństwie do wielu innych powiatów, w Powiecie Tarnogórskim dominują szkoły zawodowe. Taka struktura sprzyja rozwojowi lokalnego rynku pracy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz