Złóż wniosek o stypendium!

Data publikacji: 5 września 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Do 15 października 2018 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach(ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.


Do 15 października 2018 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach(ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się osiągnięciami w pracy naukowo-badawczej, działalności artystycznej, sportowej lub społecznej. Stypendium nie może otrzymać osoba, która powtarza rok studiów, przebywa na urlopie (z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych) lub ukończyła studia.

Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała nr XLIII/357/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku.

Szczegółowe zasady i warunki, jakie musi spełniać stypendysta oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz