Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na szkolne boiska

Data publikacji: 6 września 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy. Jego podstawowym celem jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć.


Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy. Jego podstawowym celem jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć.

W województwie śląskim w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS uczestniczy już ponad 26 tysięcy dzieci i młodzieży z 819 szkół. Programem objęto już 36 powiatów i 160 gmin ze Śląska. Zajęcia w ramach Programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Jak dołączyć do Programu?

Ważną rolę odgrywa operator wojewódzki – Śląski Szkolny Związek Sportowy – który odpowiada za rekrutację szkół do programu, monitoring zadania na terenie województwa i współpracę z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu SKS są dostępne na stronie www.slaskiszs.com.pl

Funkcję operatora krajowego pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl, a za rekrutację szkół do Programu odpowiada operator wojewódzki www.szkolnyklubsportowy.pl/strona-glowna/operatorzy-wojewodzcy

Call Now ButtonZadzwoń teraz