„Staszic” w remoncie

Data publikacji: 11 września 2018

Trwają intensywne prace przy modernizacji budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Roboty prowadzone są zarówno w budynku głównym szkoły, jak i w budynku sali gimnastycznej.

W ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską wymieniane są m.in. drewniane okna, instalacja c.o. oraz grzejniki. Koszt wymiany 250 okien w budynku głównym szkoły to prawie 1 mln zł. Szkoła ma już nowy dach, na ukończeniu są również prace przy dociepleniu ścian zewnętrznych sali gimnastycznej.

Całkowity koszt inwestycji w budynkach „Staszica” to 2 841 039,16 zł., a uzyskana przez powiat unijna dotacja na ten cel to kwota 2 306 332 zł 38 gr. Koniec wszystkich prac budowlanych planowany jest na 30 listopada 2018 roku.

Zadzwoń teraz