Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 25 września 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Majakowskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o numerach 88 i 651/89 obręb Strzybnica.

Treść wykazu w załączniku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Majakowskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o numerach 88 i 651/89 obręb Strzybnica.

Treść wykazu w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz