Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 3 października 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wczoraj (2 października 2018 r.) o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się posiedzenie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Pana Adama Płonkę – przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zagadnienia i tematy które omówiono na niniejszym spotkaniu:

 1. Obchody 100- lecia Niepodległości.

 2. Wczoraj (2 października 2018 r.) o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się posiedzenie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Pana Adama Płonkę – przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  Zagadnienia i tematy które omówiono na niniejszym spotkaniu:

  1. Obchody 100- lecia Niepodległości.
  2. 100 lecie Uzyskania Praw Wyborczych Kobiet w Polsce.
  3. Możliwości współpracy między miastami w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych oraz szanse powołania Centrum Organizacji Pozarządowych w Tarnowskich Górach i innych miastach.
  4. 4Omówienie Monitoringu procedur grantowych dla NGO które są wyrazem opinii organizacji biorących udział w badaniu opinii pn.„Proste Granty” w Fundacji Schumana.
  5. Propozycja wspólnego wystąpienia z inicjatywą do władz centralnych o przeznaczenie środków finansowych dla NGO na konkursy powiatowe.
  6. Omówienie propozycji przeprowadzenia konkursów na uzyskanie wkładu własnego dla organizacji, które ubiegają się o fundusze zewnętrzne.
  7. Rozważenie możliwości zorganizowania szkoleń w zakresie skutecznego pisania wniosków konkursowych do FIO i funduszy europejskich (cykl kilku szkoleń mający charakter warsztatowy).
  8. Omówienie propozycji powołania Kapituły i przygotowanie Regulaminu w sprawie wyróżnień NGO.
  9. Inne zagadnienia wniesione przez uczestników spotkania.

  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje w składzie: Krystyna Trzęsiok (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Kazimierz Gwóźdź (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Adam Baron (Zarząd Powiatu Tarnogórskiego), Stanisław Wieczorek (Zarząd Powiatu Tarnogórskiego), Marian Ciba (Stowarzyszenie „Serdeczni”), Barbara Hajda (Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej), Beata Hetmańczyk (Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ), Alicja Kosiba- Lesiak (Śląski Dzwon Nadziei), Wojciech Musialik (Desantowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza), Adam Płonka (Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie”) i Piotr Vogt (Polski Związek Niewidomych).

Call Now ButtonZadzwoń teraz