Powiatowe inwestycje wreszcie ruszyły

Data publikacji: 10 października 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na skutek trudności finansowych Powiatu Tarnogórskiego i wdrożenia programu naprawczego w latach 2015-2016 nastąpił wyraźny zastój inwestycyjny. Realizowano w tym okresie tylko niewielkie zadania takie jak wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach czy też budowa sieci kanalizacyjnej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Brynku.


Na skutek trudności finansowych Powiatu Tarnogórskiego i wdrożenia programu naprawczego w latach 2015-2016 nastąpił wyraźny zastój inwestycyjny. Realizowano w tym okresie tylko niewielkie zadania takie jak wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach czy też budowa sieci kanalizacyjnej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Brynku.

„Odbicie” w inwestycjach nastąpiło w 2017 roku. Rozpoczęto wówczas realizację trzech przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednak zasadniczą zmianę w wydatkach inwestycyjnych Powiatu Tarnogórskiego przynosi dopiero rok 2018. W lipcu bieżącego roku ukończono adaptację budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. To największa inwestycja zrealizowana przez Powiat Tarnogórski w ostatnich latach.

Jej koszt to 3 mln 985 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 mln 924 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości ponad 2 mln zł pochodziły z budżetu Powiatu. Remonty i inwestycje prowadzone są również w szkołach naszego powiatu tj.: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej, II LO im. Stanisława Staszica, Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II („Kolejówka”) oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących („Mechanik”). Całkowity koszt tych inwestycji opiewa na kwotę ponad 15 mln zł z czego 2/3 środków będzie pochodzić z Unii Europejskiej.
Spektakularny wzrost powiatowych inwestycji w 2018 roku wynika m.in. ze skumulowania dotacji strukturalnych współfinansujących wykonywane zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, współpracy powiatu z gminami, a także realizacji inwestycji współfinansowanych środkami krajowymi takimi jak WFOŚiGW czy Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ostatnich dwóch latach, mimo większej dostępności środków na inwestycje, tempo ich realizacji jest zagrożone. Większość samorządów dysponując środkami unijnymi, usilnie poszukuje wykonawców robót, a tym z kolei brakuje rąk do pracy. Rosną koszty inwestycji, a terminy ich wykonania się przedłużają. Te wszystkie przeszkody nie zahamowały jednak tegorocznych inwestycji Powiatu Tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz