Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro

Data publikacji: 14 października 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Młodzież Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie permanentnie odbywa zagraniczne praktyki zawodowe. Aktualnie szkoła jest beneficjentem programu ERASMUS+ na lata 2017-2019.

Finansowanie działań z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja Mobilność edukacyjna przekłada się na czterotygodniowy pobyt 20-osobowej grupy uczniów w mieście Londonderry- Irlandii Północnej. Celem projektu jest wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych i językowych w międzynarodowym środowisku oraz wskazanie ich przydatności na rynku pracy.


Młodzież Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie permanentnie odbywa zagraniczne praktyki zawodowe. Aktualnie szkoła jest beneficjentem programu ERASMUS+ na lata 2017-2019.

Finansowanie działań z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja Mobilność edukacyjna przekłada się na czterotygodniowy pobyt 20-osobowej grupy uczniów w mieście Londonderry- Irlandii Północnej. Celem projektu jest wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych i językowych w międzynarodowym środowisku oraz wskazanie ich przydatności na rynku pracy.

Szkoła tym samym podnosi atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego. Uczestnicy mobilności poznają brytyjską organizację i standardy pracy, będą zdobywać praktyczne doświadczenia, poznawać specyfikę stanowisk pracy, podnosić kompetencje interpersonalne i społeczne. Zwiększy się ich samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji. Projekt wzmacnia osobisty rozwój uczniów technikum hotelarstwa oraz technikum eksploatacji portów i terminali. Uczestnicy mobilności mają zapewniony dostęp do kursu online z języka angielskiego. Realizacja programu pozwoli także na poznanie kultury, historii i zwyczajów odwiedzanego regionu. Młodzież zobaczy najbardziej atrakcyjne miejsca m.in. Belfast, Giant’s Causeway. Uczestnicy potwierdzą swoje umiejętności międzynarodowymi certyfikatami. Zespół Szkół w Radzionkowie otwiera perspektywy budowania dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Z programu Erasmus+ w latach 2015-2018 korzysta 74 uczniów.

Call Now ButtonZadzwoń teraz