Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej

Data publikacji: 24 października 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej, obejmujących:
1) Zadanie nr 1 – Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 60 miejsc.
2) Zadanie nr 2 – Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych na 62 miejsca.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej, obejmujących:
1) Zadanie nr 1 – Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 60 miejsc.
2) Zadanie nr 2 – Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych na 62 miejsca.
3) Zadanie nr 3 – Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na 95 miejsc.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 330/1446/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej, która dostępna jest w załączniku.

Ponadto zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2016 r., poz. 1300.

Zadzwoń teraz