Wyniki rekrutacji w PASUSZ

Data publikacji: 7 listopada 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach 3-28 września br. do projektu pn. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” wpłynęło 582 formularzy zgłoszeniowych. W październiku Komisja Rekrutacyjna przeanalizowała wszystkie złożone wnioski i dokonała wyboru 200 uczestników wg kryteriów określonych w §4 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Uczniów w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”. Z powodu niespełnienia wymogów formalnych – uczniowie klas I, Komisja Rekrutacyjna musiała odrzucić 7 wniosków.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach 3-28 września br. do projektu pn. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” wpłynęło 582 formularzy zgłoszeniowych. W październiku Komisja Rekrutacyjna przeanalizowała wszystkie złożone wnioski i dokonała wyboru 200 uczestników wg kryteriów określonych w §4 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa Uczniów w projekcie pt. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”. Z powodu niespełnienia wymogów formalnych – uczniowie klas I, Komisja Rekrutacyjna musiała odrzucić 7 wniosków. Pozostałe osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostały wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub usunięcia uczestnika z projektu wsparciem może zostać objęta pierwsza osoba z listy rezerwowej.

W chwili obecnej prowadzona jest pierwsza forma wsparcia dla uczestników projektu – indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym w wyniku którego opracowywana zostaje Indywidualna Ścieżka Wsparcia. Na podstawie tego dokumentu uczniowie zostaną skierowani na kursy/szkolenia i/lub staże/praktyki. Planuje się, że pierwsze kursy rozpoczną się już w listopadzie natomiast staże w grudniu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz