Koła Gospodyń Wiejskich – nowe regulacje

Data publikacji: 4 grudnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Ustawa KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Zasady tworzenia kół, dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich; wniosek o przyznanie pomocy oraz więcej informacji dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Link do strony: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html

Pełnomocnikiem do spraw Kół Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu tarnogórskiego jest Pani Sylwia Szczypka, kontakt 32 382 33 61

Zadzwoń teraz