Nowe oblicze „Kolejówki”

Data publikacji: 17 grudnia 2018

grafika

Dobiegła końca realizacja projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14„, dofinansowanego ze środków unijnych. W piątek, 14 grudnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. To trzeci, po budynkach „Sempy” i „Staszica”, obiekt szkolny wyremontowany w tym roku przez Powiat Tarnogórski.

W ramach inwestycji docieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono okna, drzwi i instalację centralnego ogrzewania. Wyremontowano także łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną oraz główne wejście.

Celem projektu była modernizacja energetyczna budynków popularnej „Kolejówki”. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji polepszą się warunki nauczania, a także znacznie obniżą koszty ogólne ponoszone przez szkołę.

Koszt termomodernizacji wyniósł 2 044 613,11 zł, a uzyskana przez powiat dotacja na ten cel to kwota 1 308 394,48 zł.

Zadzwoń teraz