Zapytanie ofertowe PASUSZ

Data publikacji: 28 grudnia 2018
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. Więcej informacji: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1574&parcat=3&t=more&grupa=15c25f5c508c79

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę książek do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. Więcej informacji: https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1574&parcat=3&t=more&grupa=15c25f5c508c79

Call Now ButtonZadzwoń teraz