Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

Data publikacji: 8 stycznia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Pierwszy po ostatnich wyborach samorządowych Konwent Powiatów Województwa Śląskiego został zorganizowany 7 stycznia na terenie gminy Bestwina. Powiat Tarnogórski reprezentował na konwencie wicestarosta Sebastian Nowak.


Pierwszy po ostatnich wyborach samorządowych Konwent Powiatów Województwa Śląskiego został zorganizowany 7 stycznia na terenie gminy Bestwina. Powiat Tarnogórski reprezentował na konwencie wicestarosta Sebastian Nowak.

Zaproszenie starosty bielskiego Andrzeja Płonki na konwent przyjęło 15 starostów, reprezentujących poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Spotkanie rozpoczęto krótką prezentacją wszystkich starostów, wśród których pojawiły się nowe osoby. Najważniejszy punkt konwentu stanowił wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących VI kadencji. Jednogłośnie uchwalono, iż funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego pełnił będzie Andrzej Płonka, który został także rekomendowany jako reprezentant województwa śląskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich. Dokonano również wyboru wiceprzewodniczących konwentu. Funkcje te pełnić będą: starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, starosta kłobucki Henryk Kiepura oraz starosta wodzisławski Leszek Bizoń. Wszyscy starostowie wyrazili chęć uczestnictwa w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast do zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów delegowani zostali: Bernard Bednorz oraz starosta mikołowski Mirosław Duży. Do prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wybrano Bernarda Bednorza oraz starostę pszczyńskiego Barbarę Bandołę.

W ramach spraw bieżących starostowie zadeklarowali chęć wspierania się oraz współpracy w realizowaniu zadań samorządów powiatowych. Wspólnie uznano, że najtrudniejszym wyzwaniem, które stoi obecnie przed powiatami, jest kwestia związana z finansowaniem szpitali – informuje starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Andrzej Płonka przedstawił sprawozdanie z działalności Związku Powiatów Polskich w 2018 r. W minionym roku odbyło się 13 posiedzeń Zarządu ZPP, w trakcie których rozpatrzono kilkaset zagadnień, przyjęto 9 stanowisk i podjęto ponad 100 uchwał. Andrzej Płonka poinformował, iż najbliższe, XXIV Zgromadzenie Ogólne ZPP odbędzie się 17 stycznia. Ustalono, że kolejne Konwenty Powiatów Województwa Śląskiego powinny mieć częstotliwość co dwa miesiące – chyba, że zaistnieje konieczność wcześniejszego spotkania.

Call Now ButtonZadzwoń teraz