Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data publikacji: 31 stycznia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
– zasadach przyznawania dotacji;
– terminach i warunkach realizacji zadania

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
– zasadach przyznawania dotacji;
– terminach i warunkach realizacji zadania
znajdują się w treści uchwały nr 11/58/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, która dostępna jest w załączniku.
Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2019 roku.

Zadzwoń teraz