Radni przegłosowali zamiar likwidacji szkoły

Data publikacji: 1 lutego 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Sprawa wygaszenia Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 zdominowała wczorajszą sesję Rady Powiatu Tarnogórskiego. Uchwałę o zamiarze likwidacji radni przyjęli większością głosów. (17 za, 3 przeciw, 5 wstrzymało się).

Ta szkoła od wielu lat ma problem z naborem – tłumaczyła radnym naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek – Pomimo wprowadzania oferty kształcenia w wielu zawodach od kilku lat udaje się zrobić nabór jedynie do jednej klasy, co potwierdza brak możliwości dalszego funkcjonowania szkoły.


Sprawa wygaszenia Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 zdominowała wczorajszą sesję Rady Powiatu Tarnogórskiego. Uchwałę o zamiarze likwidacji radni przyjęli większością głosów. (17 za, 3 przeciw, 5 wstrzymało się).

Ta szkoła od wielu lat ma problem z naborem – tłumaczyła radnym naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek – Pomimo wprowadzania oferty kształcenia w wielu zawodach od kilku lat udaje się zrobić nabór jedynie do jednej klasy, co potwierdza brak możliwości dalszego funkcjonowania szkoły.

Obecnie w szkole funkcjonują tylko 4 oddziały, w których kształci się 131 uczniów. Prowadzenie zespołu generuje bardzo wysokie koszty, a wydatkowane na ten cel środki finansowe przekraczają nie tylko wysokość należnej subwencji oświatowej, ale również możliwości finansowe Powiatu Tarnogórskiego. Szczególnie widoczne jest to przy porównaniu wysokości subwencji, jaką uzyskuje powiat na prowadzenie zadań edukacyjnych w Technikum nr 13 w Radzionkowie, a faktycznie poniesionymi wydatkami przez ww. jednostkę oświatową. Kwota subwencji oświatowej w roku 2018 r. wynosiła 1 062 923,17 zł, natomiast wykonanie planu wyniosło 1 654 392,03 zł, z kolei szacowana wysokość subwencji oświatowej na 2019 r. wynosi 973 090,60 zł, a plan finansowy wynosi 1 674 552,00 zł.

Biorąc jednak pod uwagę czynnik społeczny, w szczególności kierując się dobrem nauczycieli i uczniów Zarząd Powiatu Tarnogórskiego zadecydował o ponoszeniu kosztów prowadzenia szkoły aż do czasu ukończenia kształcenia przez ostatnich pobierających kształcenie w szkole uczniów, czyli powolną i stopniową likwidację szkoły przez wygaszenie Tym samym zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2022 r. Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie i rozwiązać Zespół – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Podczas sesji radni przegłosowali także uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 oraz uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2. W obu jednostkach szkolnych, od kilku lat nie było naboru.

Podjęte działania mają na celu uporządkowane sieci szkół, a także przyjęcie rozwiązań strategicznych w zakresie długoplanowego funkcjonowania jednostek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego. Od roku szkolnego 2006/2007 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat, ubyło 5385 uczniów.

Całą wczorajszą sesję można zobaczyć TUTAJ

Call Now ButtonZadzwoń teraz