Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data publikacji: 5 lutego 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 70 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania nie więcej niż 5000 zł z czego udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosić będzie nie mniej niż 5%.


Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości 70 000 zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych zadania nie więcej niż 5000 zł z czego udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosić będzie nie mniej niż 5%.

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2019 r.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu ofert udziela pani Katarzyna Wilk tel. 32 381 87 65. Więcej: http://tarnogorski.pl/node/7530

Call Now ButtonZadzwoń teraz