Wymiana drzew przy ulicy Knosały w Radzionkowie pod budowę ścieżki pieszo–rowerowej

Data publikacji: 15 lutego 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Trwa wycinka drzew pod budowę ścieżki pieszo–rowerowej w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie. Stare i częściowo spróchniałe drzewa to w zdecydowanej większości topole, które wkrótce zostaną zastąpione nowymi gatunkami takimi jak klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna i czereśnia ptasia. Przy wyznaczaniu nasadzeń zastępczych, które zrealizowane zostaną w terminie do 30 listopada 2021 roku, uwzględniono m.in. rozmiar i funkcje, jakie wytypowane drzewa pełnią w ekosystemie.


Trwa wycinka drzew pod budowę ścieżki pieszo–rowerowej w ciągu ulicy Knosały w Radzionkowie. Stare i częściowo spróchniałe drzewa to w zdecydowanej większości topole, które wkrótce zostaną zastąpione nowymi gatunkami takimi jak klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna i czereśnia ptasia. Przy wyznaczaniu nasadzeń zastępczych, które zrealizowane zostaną w terminie do 30 listopada 2021 roku, uwzględniono m.in. rozmiar i funkcje, jakie wytypowane drzewa pełnią w ekosystemie.

Stare drzewa były poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. Decyzja o wycince została podjęta na podstawie ekspertyzy dendrologicznej, która wykazała, że ich stan zdrowotny był na tyle zły, że w przypadku nawałnic kruche konary mogły stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.

Ponadto w miejscu lokalizacji wycinanych drzew planowana jest inwestycja polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej, które połączą Radzionków z Tarnowskimi Górami. Projekt tej inwestycji powstał już w 2008 roku, jednak nie doczekał się realizacji. W zeszłym roku powiat zlecił zaktualizowanie tego projektu. Inwestycja zostanie zrealizowana wspólnie z gminą Radzionków.

Call Now ButtonZadzwoń teraz