Płatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Data publikacji: 6 marca 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Szanowni Państwo,
w przyszłym tygodniu 15 marca (piątek) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. “Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)”.
Szkolenie ma na celu:
a. Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.
b. Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.

Szanowni Państwo,
w przyszłym tygodniu 15 marca (piątek) Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. “Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)”.
Szkolenie ma na celu:
a. Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.
b. Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.
c. Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów.
d. Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej.
e. Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele.
f. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej
i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc.
g. Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi.
h. Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej.
i. Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.
Cena za udział w szkoleniu: 349 zł netto/os.+ 23 % VAT
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i serwis kawowy.
Zgłoszenia: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem, faksem lub poprzez formularz na stronie internetowej www.okst.pl do 12 marca 2019 r. (Katowice)

Dodatkowe informacje i karta zgłoszenia dostępne pod linkiem:
http://www.okst.pl/szkolenia-otwarte/rachunkowosc-organizacji-pozarzadowej-w-2019-r-z-uwzglednieniem-dzialalnosci-gos/3510.html

Call Now ButtonZadzwoń teraz