Kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nami

Data publikacji: 7 marca 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

5 marca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020.

5 marca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020.
Obecni na spotkaniu członkowie: Krystyna Trzęsiok (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Kazimierz Gwóźdź (Rada Powiatu Tarnogórskiego), Stanisław Torbus (Zarząd Powiatu Tarnogórskiego), Marian Ciba (Stowarzyszenie „Serdeczni”), Barbara Hajda (Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej), Beata Hetmańczyk (Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ), Alicja Kosiba- Lesiak (Śląski Dzwon Nadziei), Wojciech Musialik (Desantowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza), Adam Płonka (Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie i Piotr Vogt (Polski Związek Niewidomych) przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia PRDPP.
4. Sprawozdanie z prac Zespołu – Wniosek w sprawie możliwości dofinansowania 5% wkładu własnego dla organizacji aplikujących o fundusze zewnętrzne.
5. Przyjęcie Rekomendacji w sprawie dofinansowania 5 % wkładu własnego.
6. Uzupełnienia do planu pracy na rok 2019.
7. Omówienie i przyjęcie apelu do władz samorządowych w sprawie utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych w Tarnowskich Górach.
8. Prezentacja Regulaminu wyróżnień dla NGO – omówienie, dalsze procedowanie.
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

W trakcie posiedzenia wspólnie przegłosowano przeniesienie punktu 8 „Prezentacja Regulaminu wyróżnień dla NGO – omówienie, dalsze procedowanie” na kolejne spotkanie zaplanowane na dzień 7 maja br. na godz. 16:00.

Call Now ButtonZadzwoń teraz