Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data publikacji: 29 marca 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 25 marca 2019 r. podjął uchwałę nr 24/112/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zestawienie projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku.
Informacji udziela Pani Katarzyna Wilk – starszy inspektor Biura ds. Promocji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 032 381 87 65.


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 25 marca 2019 r. podjął uchwałę nr 24/112/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zestawienie projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku.
Informacji udziela Pani Katarzyna Wilk – starszy inspektor Biura ds. Promocji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 032 381 87 65.

Zadzwoń teraz