Targi Pracy

Data publikacji: 9 kwietnia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dziś, 9 kwietnia br. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyły się zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Targi Pracy. Spotkanie było okazją do porozmawiania z pracodawcami oraz skorzystania z porad ekspertów publicznych służb zatrudnienia i prawa pracy. Honorowy patronat nad targami objęła starosta Krystyna Kosmala. Wśród zaproszonych gości byli m.in.

Dziś, 9 kwietnia br. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyły się zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Targi Pracy. Spotkanie było okazją do porozmawiania z pracodawcami oraz skorzystania z porad ekspertów publicznych służb zatrudnienia i prawa pracy. Honorowy patronat nad targami objęła starosta Krystyna Kosmala. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Cichosz, wicestarosta Sebastian Nowak i członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus, a także członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych oraz Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach i innych organizacji.

W Targach udział wzięło 35 wystawców, którzy mieli do dyspozycji 1415 ofert zatrudnienia. Zaproszone jednostki szkoleniowe i edukacyjne oferowały w szczególności kursy zawodowe oraz możliwości podwyższenia własnych kwalifikacji zawodowych, wśród których można wymienić: uprawnienia zawodowe (elektryczne, energetyczne), kursy zawodowe (montera izolacji, montera rusztowań), kursy z zakresu usług prozdrowotnych, kursy gastronomiczne (kelner, barman/barista), kursy komputerowe, kursy języka migowego, szkolenia tzw. miękkie (edukacyjne, językowe).

Ponadto na miejscu doradcy zawodowi Urzędu udzielali informacji zawodowej, m.in. z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV), planowania działań zawodowych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie Targów osoby zainteresowane mogły również zapoznać się z wieloma ofertami pracy w ramach sieci EURES (pośrednictwo pracy w krajach EU/EOG), które upowszechniane były przez powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

(PUP)

Call Now ButtonZadzwoń teraz