Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Data publikacji: 9 kwietnia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Stowarzyszenie Artystów Śląskich „STAŚ” złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
Plener malarski – szlakiem zabytków i rezydencji magnackich w Powiecie Tarnogórskim.

Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: promocja@tarnogorski.pl


Stowarzyszenie Artystów Śląskich „STAŚ” złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
Plener malarski – szlakiem zabytków i rezydencji magnackich w Powiecie Tarnogórskim.

Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: promocja@tarnogorski.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz