Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

Data publikacji: 30 kwietnia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

UKS Judo Ahinsa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o szkolenia na bazie judo”


UKS Judo Ahinsa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach złożył wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o szkolenia na bazie judo”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 07.05.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: promocja@tarnogorski.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz