Materiały do pobrania

Data publikacji: 7 maja 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Poniżej udostępniamy pliki graficzne i wzory dokumentów (wzór sprawozdania i wzór opisu faktury) do wykorzystania przez podmioty realizujące zadania dofinansowane ze środków Powiatu Tarnogórskiego w konkursach w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.


Poniżej udostępniamy pliki graficzne i wzory dokumentów (wzór sprawozdania i wzór opisu faktury) do wykorzystania przez podmioty realizujące zadania dofinansowane ze środków Powiatu Tarnogórskiego w konkursach w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Przypominamy o obowiązku zamieszczania informacji o dofinansowaniu na materiałach promocyjnych oraz elementach trwałych, nabytych z dotacji. Zastosowana grafika nie powinna być przycinana, nie powinny być zmieniane jej proporcje, z kolei wielkość grafiki powinna być dostosowana do całości projektu tak, aby herb i podpis były czytelne.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura ds. Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, tel. 32 381 87 65, e-mail: promocja@tarnogorski.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz